ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးကျေးရွာမီးလင်းရေး

 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကျေးရွာများတွင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ကျေးရွာမီးလင်းရေးနှင့် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှဆောင်ရွက်ပေးသော ကျေးရွာမီးလင်းရေး ထရန်စဖော်မာများ တပ်ဆင် တည်ဆောက်ခွင့် တင်ပြရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ ပူးတွဲ တင်ပြ၊ ဖော်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်-

  ကျေးရွာမီးလင်းရေးမှဆောင်ရွက်ရန်
  • ၁။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ထရန်စဖော်မာ လျှောက်ထားလာသည့် ကျေးရွာတွင် မီးလင်းရေးကော်မတီ အား သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထား ရှိပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်။
  • ၂။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကျေးရွာမီးလင်းရေး လျှောက်ထားရာတွင် မီးသုံးစွဲမည့် အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက် ထည့်သွင်းတင်ပြရမည်။
  • ၃။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားထားသည့် ကျေးရွာမီးလင်းရေး အချက် (၁၂)ချက် အား လိုက်နာဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာမီးလင်းရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် များ အားလုံးမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ဝန်ခံကတိပြုစာ ပါရှိ ရမည်။
  • ၄။ တပ်ဆင် ထရန်စဖော်မာ၏ L.T Side တွင် C.T မီတာအား Check Meter အဖြစ် တပ်ဆင် ပြီး Check Meter နှင့် L.T Side ရှိ မီတာများ အားလုံး၏ သုံးစွဲယူနစ် ကွာခြားချက်သည် (၁၀%)ထက် ကျော်လွန်ပါက သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာ မီးလင်းရေးကော်မတီမှ ပေးဆောင်ရမည်။
  • ၅။ နိုင်ငံတော်ဘက်ဂျတ်မှ ဆောင်ရွက်ပေးသော ကျေးရွာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါက တည် ဆောက်ချိန်တွင် ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားထားသည့် ကျေးရွာမီးလင်းရေး အချက်(၁၂) ချက် အား ကျေးရွာမီးလင်း ရေးကော်မတီဝင်မှ လိုက်နာဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုခြင်း၊ လစဉ် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားခ ကြွေးကျန် မရှိစေဘဲ အ​ကြေပေးဆောင်ပါမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုခြင်းတို့ တင်ပြပေးရမည်။
  • ၆။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မီးလင်းရေး ဆောင်ရွက်သော်လည်း နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်ကို အသုံးပြု ခြင်း ဖြစ်သဖြင့် မီးလင်းရေး ဆောင်ရွက်ထားသော ဓာတ်အားလိုင်းမှ လိုအပ်ချက်ရှိသော ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ မြို့၊ ပုဂ္ဂလိက၊ ဌာနအစရှိသည်များသို့ ချိတ်ဆက် ဓာတ်အားပေးရန် ခွင့်ပြု ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုချက် တင်ပြပေးရမည်။
 • ဌာနမှဆောင်ရွက်ရန်
  • ၁။ ခရိုင်/မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာများမှ စိစစ်ပြီး ဖြစ်သော-
   • (က) ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ(Primary Substation) ရှိ Main Transformer ၏ Voltage Ratio ၊ Install Capacity နှင့် အများဆုံး ဝန်အား။
   • (ခ) ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ(Primary Substation)မှ ပေးပို့ထားသောFeeder ၏ Voltage ၊ C.T Ratio ၊ အများဆုံးဝန်အား၊ ကြိုးအရွယ်အစား၊ လိုင်းအရှည်မိုင်။
   • (ဂ) ထပ်ဆင့်ဓာတ်အားခွဲရုံ(Secondary Substation)ရှိ Main Transformer ၏Voltage Ratio ၊ Install Capacity ၊ C.T Ratio နှင့် အများဆုံးဝန်အား။
   • (ဃ) ထပ်ဆင့်ဓာတ်အားခွဲရုံ တစ်ရုံ နှင့် တစ်ရုံ (ဥပမာ-66/33kV ခွဲရုံနှင့် 33/11kV ခွဲရုံ) ကြား Feeder ၏ Voltage ၊ C.T Ratio၊ အများဆုံး ဝန်အား၊ ကြိုး အရွယ်အစား၊ လိုင်းအရှည်မိုင်။
   • (င) Location Map (Google Map) (Block Diagram ဖြင့် ခွင့်မပြု) နှင့် One Line Diagram (ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ၊ ထပ်ဆင့်ဓာတ်အားခွဲရုံ နှင့် ဓာတ်အားလိုင်းမိုင်များ ပါဝင်ရမည်။)
   • (စ) အဆိုပြုထရန်စဖော်မာ (၁၁/၀.၄ ကေဗွီ) တပ်ဆင်မည့် Load Center ကျသော နေရာရှိ GPS Point နှင့် ၄၀၀ဗို့ လိုင်းပုံ။
   • (ဆ) အဆိုပြုထရန်စဖော်မာအား ခွင့်ပြုမည်ဆိုပါက ၃၃ကေဗွီ၊ ၁၁ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း ကြိုး လဲလှယ်ရန် လိုအပ်မှု ရှိ/မရှိ နှင့် ဝန်အားမနိုင်သော Point ကို ဖော်ပြပါ။
   • (ဇ) ဓာတ်အားဆက်သွယ်ရန် လျှောက်လွှာပုံစံနှင့် စာချုပ်ပုံစံ (လျှပ်စစ်ပုံစံ-၁၆) ၊ ဓာတ်ကြိုး တပ်ဆင်ရန် လျှောက်လွှာ (လျှပ်စစ်ပုံစံ-၂၅၈) လက်ခံခြင်း၊ (လျှောက်ထားလိပ်စာ နှင့် ကိုက်ညီရမည်) ပါရှိရမည်။
  • ၂။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ကျေးရွာမီးလင်းရေး ထရန်စဖော်မာ လျှောက်ထားရာတွင် ဓာတ်အားသုံးစွဲ မည့် လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ(မူရင်း) နှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ (မူရင်း)ပါရှိရ မည်။
  • ၃။ ထရန်စဖော်မာတပ်ဆင်မည့်နေရာသည်ကျေးရွာဓာတ်အားသုံးစွဲမှု၏ Load Center ကျရမည်၊ အနည်းဆုံး ၄၀၀ဗို့ဖီဒါ (၂)ခု (သီးခြား Breaker များ)ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရမည်။ ထရန်စဖော်မာ(၁) လုံးလျှင် ၂၀၀ကေဗွီအေ ထက်မပိုရ၊ ဝန်အားမနိုင်ပါက ၂၀၀ကေဗွီအေ (၁)လုံး ထပ်မံလျှောက် ထားခွင့် ရှိပါမည်။ (အိမ်ထောင်စု (၁)စု လျှင် 1kVA နှုန်း ဖြင့် တွက်ချက်ရမည်)
  • ၄။ တပ်ဆင်ထရန်စဖော်မာ၏ L.T Side တွင် C.T မီတာအား Check Meter အဖြစ် တပ်ဆင် ရမည်။
  • ၅။ ကျေးရွာမီးလင်းရေး၏ အစီအစဉ် ဖြင့် Sub-meter များ တပ်ဆင်ခြင်းကို ခွင့်မပြုဘဲ အိမ်သုံး မီတာများ တပ်ဆင်ပေးရေးအစီအစဉ်ကို ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ စိစစ်တပ်ဆင်ပေးရမည်။
  • ၆။ ပူးတွဲတင်ပြ စာရွက်စာတမ်းများတွင် မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ(စီမံ) နှင့် မြို့နယ်လျှပ်စစ် မန်နေဂျာ(အင်/ယာ)များမှ မူရင်း နှင့်တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးပြီးကြောင်း အတည်ပြု လက်မှတ်ပါရှိ ရမည်။
  • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပုဂ္ဂလိက ထရန်စဖော်မာများ တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခွင့် တင်ပြရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ ပူးတွဲတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။