ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်း သစ်ပင်သစ်ကိုင်းများ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

16-Sep-2021

ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်း သစ်ပင်သစ်ကိုင်းများ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

Read More

33KV Double Circuit တွံ့တေးတူးမြောင်းဖြတ်ကျော် ဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း

14-Sep-2021

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း ဥက္ကဌမှ 33KV Double Circuit တွံ့တေးတူးမြောင်း ဖြတ်ကျော်ဓာတ်အားလိုင်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း

Read More


ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရမ်းမြို့နယ်ရှိ ပိန်းကန်ဓာတ်အားခွဲရုံ နှင့် ဇွဲပလိုင်ဓာတ်အား ခွဲရုံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများ ကျင်းပပြုလုပ်သည့်သတင်း

02-Dec-2020

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရမ်းမြို့နယ်ရှိ ပိန်းကန်ဓာတ်အားခွဲရုံ နှင့် ဇွဲပလိုင်ဓာတ်အား ခွဲရုံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများ ကျင်းပပြုလုပ်သည့်သတင်း

Read More

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်ရှိ ဂျိုးဖြူဓာတ်အားခွဲရုံနှင့်ဥက္ကံမြို့ သိမ်ကုန်း ဓာတ်အား ခွဲရုံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများ ကျင်းပပြုလုပ်သည့်သတင်း

23-Nov-2020

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်ရှိ ဂျိုးဖြူဓာတ်အားခွဲရုံနှင့်ဥက္ကံမြို့ သိမ်ကုန်း ဓာတ်အား ခွဲရုံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

Read More

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း သုံးခွမြို့နယ်တစ်မြို့နယ်လုံးတွင် AMI မီတာ တပ်ဆင်ပြီးစီးခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားအား ဒေါင့်ကြီး ဓာတ်အားခွဲရုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

06-Nov-2020

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း သုံးခွမြို့နယ်တစ်မြို့နယ်လုံးတွင် AMI မီတာ တပ်ဆင်ပြီးစီးခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားအား ဒေါင့်ကြီး ဓာတ်အားခွဲရုံဖွင့်ပွဲ ကျင်းပခဲ့သည့်သတင်း

Read More