လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်း AMIစနစ်ပြောင်းလဲရန်အတွက် Digital Meter များ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်

11-Jan-2022

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်း AMIစနစ် ပြောင်းလဲရန်အတွက် Digital Meter များပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်

Read More

ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်း သစ်ပင်သစ်ကိုင်းများ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

16-Sep-2021

ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်း သစ်ပင်သစ်ကိုင်းများ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

Read More

33KV Double Circuit တွံ့တေးတူးမြောင်းဖြတ်ကျော် ဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း

14-Sep-2021

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း ဥက္ကဌမှ 33KV Double Circuit တွံ့တေးတူးမြောင်း ဖြတ်ကျော်ဓာတ်အားလိုင်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း

Read More


ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရမ်းမြို့နယ်ရှိ ပိန်းကန်ဓာတ်အားခွဲရုံ နှင့် ဇွဲပလိုင်ဓာတ်အား ခွဲရုံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများ ကျင်းပပြုလုပ်သည့်သတင်း

02-Dec-2020

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရမ်းမြို့နယ်ရှိ ပိန်းကန်ဓာတ်အားခွဲရုံ နှင့် ဇွဲပလိုင်ဓာတ်အား ခွဲရုံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများ ကျင်းပပြုလုပ်သည့်သတင်း

Read More

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်ရှိ ဂျိုးဖြူဓာတ်အားခွဲရုံနှင့်ဥက္ကံမြို့ သိမ်ကုန်း ဓာတ်အား ခွဲရုံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများ ကျင်းပပြုလုပ်သည့်သတင်း

23-Nov-2020

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်ရှိ ဂျိုးဖြူဓာတ်အားခွဲရုံနှင့်ဥက္ကံမြို့ သိမ်ကုန်း ဓာတ်အား ခွဲရုံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

Read More