တင်ဒါအောင်မြင်သူများ

15-Feb-2019

တင်ဒါစိစစ်အတည်ပြုရေးကော်မတီအမှတ်စဉ်

(၄/၂၀၁၉) (၂၄ ရက် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ၂၀၁၉)

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ခေါ်ယူသော တင်ဒါများအတွက် တင်ဒါနံပါတ်များအလိုက် တင်ဒါအောင်မြင်သူများစာရင်း


တင်ဒါနံပါတ်    10(T)/YESC/2018- 2019 (1 Year)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း 66 kVသာကေတ-ပုသိမ်ညွန့် ဓာတ်အားလိုင်း (သာကေတကျောက်တိုင်မှပုသိမ်ညွန့်ခွဲရုံအထိ) လက်ရှိ Single Circuit လိုင်းအား Double Circuit လိုင်းဖြင့် အစားထိုး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်

1.

66 kV Polymer Insulator(Cantilever Type)

10(T)/YESC/2018- 2019

Myanmar Solar Rays Co.,Ltd
2.

 66 kV Tension Insulator with Tension Fitting for AAC 400 sqmm

10(T)/YESC/2018- 2019

Myanmar Solar Rays Co.,Ltd

3.

GI Channel, GI Angle Iron and GI Flat Iron

10(T)/YESC/2018- 2019

Wei Li Hlaine Co.,Ltd
4.

Tension Fitting for OH Earth Wire

10(T)/YESC/2018- 2019

Zeya & Associates Co.,Ltd

5.

Suspension Fitting for OH Earth Wire

10(T)/YESC/2018- 2019

Zeya & Associates Co.,Ltd

6.

6. Bolt & Nut and Square Washer

10(T)/YESC/2018- 2019

Zeya & Associates Co.,Ltd

7.

7. GI Wire 7/10 SWG

10(T)/YESC/2018- 2019

Zeya & Associates Co.,Ltd

တင်ဒါနံပါတ်      11(T)/YESC/2018- 2019 (1 Year)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တာမွေမြို့နယ်အတွင်း 66/11-6.6kV, 30MVA ဓာတ်အားခွဲရုံအား ဓာတ်အားပေးနိုင်ရန် အတွက် ပုသိမ်ညွန့်ဓာတ်အားခွဲရုံမှ မလွှကုန်းဘူတာအထိ (၆၆)ကေဗွီ Double Circuit (၀.၅)မိုင် တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်


1

66 kV Polymer Insulator (Cantilever Type)

11(T)/YESC/2018- 2019

Myanmar Solar Rays Co.,Ltd

2.

66 kV Tension Insulator with Tension Fitting for AAC 400 sqmm

11(T)/YESC/2018- 2019

Myanmar Solar Rays Co.,Ltd

3.

GI Channel, GI Angle Iron and GI Flat Iron

11(T)/YESC/2018- 2019

Zeya & Associates Co.,Ltd

4.

Suspension Fitting for OH Earth Wire

11(T)/YESC/2018- 2019

Zeya & Associates Co.,Ltd

5.

 Bolt & Nut and Square Washer

11(T)/YESC/2018- 2019

Zeya & Associates Co.,Ltd

6.

GI Wire 7/10 SWG

11(T)/YESC/2018- 2019

Zeya & Associates Co.,Ltd


တင်ဒါနံပါတ်      25(T)/YESC/2018- 2019 (1 Year)

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ Deposit ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ဧရာဝဏ်လမ်းပေါ်ရှိ 66 kV ဧရာဝဏ်ခွဲရုံမှ အမှတ်(၂) လမ်းနှင့် မောင်းမကန်လမ်းဆုံ အထိ Single Circuit ဓာတ်အားလိုင်း(၃.၈)မိုင်ကို ကောင်းကင် ဓာတ်အားလိုင်းဌာနခွဲမှ 66 kV Double Circuit ဓာတ်အားလိုင်းအဖြစ် တိုးချဲ့တည်ဆောက်မည့်လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော 66 kV Polymer Insulator(Cantilever Type) for ACSR (397.5)MCM (639)No ဝယ်ယူရန်

1.

66 kV Polymer Insulator (Cantilever Type) for ACSR (397.5)MCM

25(T)/YESC/2018- 2019

Myanmar Solar Rays Co.,Ltd