တင်ဒါအောင်မြင်သူများအားကြေငြာခြင်း

26-Jun-2020

    ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှ ကျခံဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ တင်ဒါအလိုက် တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများ