တင်ဒါအောင်မြင်သူများအားကြေငြာခြင်း

26-Jun-2020

    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ တင်ဒါအလိုက် တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများ