အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

14-Jun-2019

Laptop Computer (20)Nos ဝယ်ယူရန်နှင့် အင်ဂျင်နီယာလိုင်းဝန်ထမ်း(လုပ်သားအပါအဝင်)(၉၃၀)ဦးအတွက် ဝတ်စုံချုပ်ရန် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဈေးနှုန်းလွှာများအား အောက်ဖော်ပြပါဌာနသို့ လာရောက်တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ကြော်ငြာအပ်ပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

14-Jun-2019

YESC လက်အောက်ရှိ မြို့နယ်ရုံးများတွင် Computer စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့်လယ်ဂျာစာရင်းရေးသွင်း၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဈေးနှုန်းလွှာများအား အောက်ဖော်ပြပါဌာနသို့ လာရောက်တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

10-Jun-2019

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်ဖြင့် တည်ဆောက်မည့်အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

05-Jun-2019

    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

07-May-2019

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

02-Apr-2019

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုလိုသော ဒီဇယ်ဆီများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

02-Apr-2019

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုလိုသော Fire Alarm System & Fire Extinguisher အား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Read More