အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

07-Oct-2019

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများအား ပစ္စည်း + လုပ်အားခ ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

07-Oct-2019

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျေးရွာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော Distribution Transformer များအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

04-Oct-2019

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း လက်အောက်ရှိ မြို့နယ်များတွင် အသုံးပြုရန် လျှပ်စစ်ပုံစံ (၁၅မျိုးအား ပုံနှိပ်ရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဈေးနှုန်းလွှာများအား အောက်ဖော်ပြပါဌာနသို့ လာရောက်တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

04-Oct-2019

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူလိုပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

27-Sep-2019

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား  မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-


Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

13-Sep-2019

    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

13-Sep-2019

    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

29-Aug-2019

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း  ရုံးချုပ်ခွဲရုံတွင် အရေးပေါ်အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော 12 kV Gas Insulated Ring Main Unit (Integrated self-powered protection,Indoor Type) (2)Set အား ဝယ်ယူရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဈေးနှုန်းလွှာများအား အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနသို့ လာရောက် တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

29-Aug-2019

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း လက်အောက်ရှိ မြို့နယ်များတွင် အသုံးပြုရန်မီးခံသေတ္တာ(၃၇)လုံးအား ဝယ်ယူရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဈေးနှုန်းလွှာများအား အောက်ဖော်ပြပါဌာနသို့ လာရောက်တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

24-Jul-2019

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာနရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-


Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

24-Jul-2019

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လမ်းမီးလုံးများတပ်ဆင်ရန် လိုအပ် သော 5' x 2' Lamp Arm with Bracket (မီးကိုင်း)များအား ဝယ်ယူရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဈေးနှုန်းလွှာများအား အောက်ဖော်ပြပါဌာနသို့လာရောက် တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

02-Jul-2019

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါသည်-

Read More