အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် BE Budjet (အတည်ပြုပြီး) လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအပ်သောလမ်းမီးပစ္စည်း များအား ဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။
  • 01-11-19
  • 15-11-19
  • 14:00
01 Nov 2019

Related Tenders