အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများအား ပစ္စည်း + လုပ်အားခ ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
  • 03-11-19
  • 15-11-19
  • 14:00
03 Nov 2019

Related Tenders