အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-


    - 33kV Time Sequential System Auto Sectionalizer (15)Set , 33kV Auto Switching Capacitor Bank (10)Set and 11/6.6kV Auto Switching Capacitor Bank (35)Set တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်


    - ဘိလပ်မြေနှင့် သံချောင်းလုံး (အရွယ်စုံ)ဝယ်ယူရန်


    - 0.4kV နှင့် 11kV ဓာတ်အားလိုင်းများတည်ဆောက်ခြင်း(အစာထိုးလုပ်ငန်းများ) ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်


    - 0.4kV နှင့် 11kV ဓာတ်အားလိုင်း များတည်ဆောက်ခြင်း (တိုးချဲ့လုပ်ငန်းများ)ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်


    - Forklift (8 Ton) (၁)စီးအားဝယ်ယူရန် 

  • 05-10-20
  • 05-11-20
  • 14:00
05 Oct 2020

Related Tenders