ခရိုင်(၄)ခရိုင်အတွင်းရှိ လမ်းမီးများတပ်ဆင်ထွန်းညှိရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


  • 08-08-18
  • 22-08-18
  • 14:00
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန တင်ဒါခေါ်ယူရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ
08 Aug 2018

Related Tenders