အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


                ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျက်(ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေ) ဖြင့် ကျေးရွာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော Transformer နှင့် နှစ်တိုင်စင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၊ 33 kV HT Line ပစ္စည်း များ၊ 11 kV HT Line ပစ္စည်းများ (SAC)၊ 1 kV HT Line ပစ္စည်းများ (ACSR)၊ 400 V LT လုပ်ငန်း ပစ္စည်း များအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်

  • 21-06-21
  • 21-07-21
  • 14:00
21 Jun 2021

Related Tenders