အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

06-Jul-2021

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဘတ်ဂျတ်မှကျခံ၍ အပ်နှံဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

45(T)/YES/2021-2021

ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံသစ်ကြီး တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွင်ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ၁၁ ကေဗွီ မြေအောက် ဓာတ်ကြိုး (၂)ဖီဒါချမြှုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား ဝယ်ယူရေး

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

06-Jul-2021

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဘတ်ဂျတ်မှကျခံ၍ အပ်နှံဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

40 (T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/2020-2021

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်၊လှိုင်မြစ်-လှော်ကားရေအားဖြည့်စီမံကိန်းတွင် လိုအပ်သော 33 kV, YCDC ရေတွန်းစက်ခွဲရုံ နှင့် 33 kV, မှော်ဘီ ကန်ကလေးမြစ်ရေ တင်ခွဲရုံတို့အတွက် 33 kV & 6.6 kV မြေအောက်ဓာတ်ကြိုး ချမြှုပ်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်။

7(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/2020-2021

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်မှော်ဘီမြို့နယ်တွင် အသစ်တည်ဆောက်မည့် ကန်ကလေးလျှပ်စစ်မြစ်ရေတင်ဝင်းအတွင်း ၃၃/၃.၃ ကေဗွီ(၂ x ၂.၅)အမ်ဗွီအေ Outdoor AIS ဓာတ်အားခွဲရုံ၊33 kV Control  Panel, 12 kV Indoor VCB Panel (1 Incoming + 7 Outgoing) များ ပါဝင်သော ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ရန်။

8(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/2020-2021

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်မှော်ဘီမြို့နယ်တွင် အသစ်တည်ဆောက်မည့် YCDC ရေတွန်းစက်ဝင်းအတွင်း (၃၃/၆.၆) ကေဗွီ ၄ အမ်ဗွီအေ Outdoor AIS ဓာတ်အားခွဲရုံ၊ 33 kV Control Panel, 12 kV Indoor VCB Panel (1 Incoming + 7 Outgoing) များ ပါဝင်သော ဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ရန်။

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

24-Jun-2021

                ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျက်(ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေ) ဖြင့် ကျေးရွာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော Transformer နှင့် နှစ်တိုင်စင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၊ 33 kV HT Line ပစ္စည်း များ၊ 11 kV HT Line ပစ္စည်းများ (SAC)၊ 1 kV HT Line ပစ္စည်းများ (ACSR)၊ 400 V LT လုပ်ငန်း ပစ္စည်း များအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

24-Jun-2021

                        ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျက်(ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေ) ဖြင့် ကျေးရွာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော Transformer နှင့် နှစ်တိုင်စင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၊ 33 kV HT Line ပစ္စည်း များ၊ 11 kV HT Line ပစ္စည်းများ (SAC)၊ 1 kV HT Line ပစ္စည်းများ (ACSR)၊ 400 V LT လုပ်ငန်း ပစ္စည်း များအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

09-Jun-2021

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-


၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်း ဌာနခွဲ၊ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူး ရေးဌာနမှ လုပ်ငန်း(၇)ခုအတွက် လိုအပ် သော 14 M High Strength Concrete Pole (Circular Pole) (430) Pole ဝယ်ယူရန်

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

09-Jun-2021

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

(၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပို ရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် 1 Unit Transparent Box with Breaker (30000) Nos ၊ 4 Unit Transparent Box with Breaker (3000) Nos ၊ CT Transparent Box (with Frame Accessories) (5000) Nos ဝယ်ယူရန်

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုစနစ် ကွန်ယက်ကို SCADA – ADMS စနစ်ဖြင့် ကွပ်ကဲ မောင်းနှင်ရေး ဆောင်ရွက်မည့် Yangon Control Center (YCC) ရှိ Control Room တွင် Main Video Wall Display အဖြစ်အသုံးပြု တပ်ဆင်ထားရှိမည့် 55" Video Wall Display (၁၂)ချပ် ဝယ်ယူရန်

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

28-Apr-2021

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

07-Jan-2021

    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

07-Jan-2021

    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

- လမ်းမီးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ထရန်စဖော်မာ(၅)လုံးဝယ်ယူရန်

- ဓာတ်အားခွဲရုံများ(ထိန်း/ပြင်)ဌာနခွဲနှင့် မြေအောက်ဓာတ်ကြိုး ဌာနခွဲတို့တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော 3Ø10 kW , 400/230V Sound Proof Generator (2)Set ဝယ်ယူရန်

- 33kV Auto Recloser (5)Set တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထပ်မံဝယ်ယူရေး

- 33kV Time Sequential System Auto Sectionalizer , 33kV,11/6.6kV Auto Switching Capacitor Bank တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထပ်မံဝယ်ယူရန်

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

07-Jan-2021

    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

- ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးအခြားပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

07-Jan-2021

    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

- Yangon Control Center (YCC) ရှိ Control Room တွင် Main Video Wall Display အဖြစ် အသုံးပြုတပ်ဆင်ထားရှိမည့် 55" Video Wall Display (၁၂)ချပ်အား ဝယ်ယူရန်

Read More

Invitation for Bids (International Competitive Bidding)

18-Dec-2020

Ministry of Electricity and Energy

Yangon Electricity Supply Corporation

Invitation for Bids (International Competitive Bidding)

1.    The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received a loan (MY-P10) from Japan International Cooperation Agency (JICA). The Bid is invited by Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) as follows;

Sr. No

Invitation for Bid

Descriptions

Issuing Date

Submission Deadline Date and Time

Non-refundable Document Fee

1

YESC/JICA/ MY-P10 (ICB/ 02)/ 004_Lot1

Component IV : Procurement of Utility Vehicles

17 Dec 2020

1 Feb 2021 (14:00) Myanmar Local Time

Purchase upon payment of a non-refundable fee of Myanmar Kyats 50,000 (Kyat Fifty Thousand only) in cash


2. Interested eligible Bidders may obtain further information from the website (http:// www.moee.gov.mm) or the documents from the Material Planning Department, Yangon Electricity Supply Corporation, Ministry of Electricity and Energy, at No. 197/199, Lower Kyeemyindaing Road, Ahlone Township, Yangon, Myanmar.

3. Bid Documents must be delivered to the address above mentioned on or before the deadline date and time. 4. Bid must be accompanied by a Bid Security of the amount equivalent of JPY 4,000,000 (Japanese Yen Four Million only).

YESC’s Tender Committee

Read More