ဖွဲ့စည်းပုံ

 • ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏ တာဝန်များ
   ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း အောက်ပါ လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည် -
  • (က) ရေတို ၊ ရေရှည် လုပ်ငန်းစီမံချက်များ ချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • (ခ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကဏ္ဍအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ တိုးတက်မြင့်မားလာစေရေး အတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း ။
  • (ဂ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများ လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို လုံလောက်စွာ ရရှိ စေရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • (ဃ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှု လျော့နည်းစေရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • (င) အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူများထံသို့ စဉ်ဆက်မပြတ် စနစ်တကျ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း။
  • (စ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများ အပြည့်အဝ ရရှိစေရေးအတွက် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ။
  • (ဆ) ကော်ပိုရေးရှင်းပိုင် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို အဖွဲ့ဖွဲ့၍ ဖြစ်စေ ၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးဦးကို တာဝန်ပေး၍ဖြစ်စေ အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးစေခြင်း။
  • (ဇ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးပြုခြင်းကို စစ်ဆေးခြင်း ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား တာဝန်ပေး၍ စစ်ဆေးစေခြင်း။
  • (ဈ) ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်း လိုက်နာရေးတို့ကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • (ည) ကော်ပိုရေးရှင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ၊ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • (ဋ) လျှပ်စစ်ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
   စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနသည်-
  • (က) ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေများ ၊ နည်းဥပဒေများ ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ထမ်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ခ) ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များအား ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဂ) ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မြေယာကိစ္စရပ်များနှင့် အဆောက်အဦကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဃ) ဝန်ထမ်းများ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၊ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်နိုင် မှု အရည်အသွေးတိုးမြှင့်နိုင်ရေးတို့အတွက် သင်တန်းများ ၊ လေ့လာရေးခရီးစဉ်များ ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ဖြစ်မြောက်စေရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (င) ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားလာစေရေးအတွက် အကဲဖြတ်ကိစ္စရပ်များ ၊ ဆုပေး ဒဏ်ပေးကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (စ) ဝန်ထမ်းများ၏ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်များ ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံခြား သားများ၏ ခရီးစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဗီဇာကိစ္စများ ၊ နေထိုင်သွားလာမှု ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဆ) အသုံးမလိုသည့် ကော်ပိုရေးရှင်းပိုင် ပစ္စည်းများ လေလံတင် ရောင်းချခြင်း ၊ ပျက်စီးဆုံး ရှုံးမှုများအတွက် စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဇ) ကော်ပိုရေးရှင်း၏ တံဆိပ် ၊ အလံ ၊ ဝတ်စုံများ သတ်မှတ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဈ) ယာဉ် ၊ ယန္တရားများ ထိန်းသိမ်းခြင်း ၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ည) ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူနှင့်ဆက်ဆံပြန်ကြားရေးလုပ်ငန်း (Public Relation) များ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဋ) ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ပြည်သူများ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သိရှိနိုင်ရေး နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် အသိပေးဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဌ) ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ ၊ စာချုပ်စာတမ်း ကိစ္စရပ်များတွင် အကြံ ပေးခြင်း ၊ ပြုစုခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
 • ဘဏ္ဍာရေးဌာန တာဝန်ဝတ္တရားများ
   ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် -
  • (က) ကော်ပိုရေးရှင်း၏ နှစ်စဉ်ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းများကို ရေးဆွဲတင်ပြရမည်။
  • (ခ) နေ့စဉ် ရငွေနှင့်သုံးငွေစာရင်းများ ရေးသွင်း ပြုစု ထိန်းသိမ်းရမည်။
  • (ဂ) လချုပ်/နှစ်ချုပ်စာရင်းများ ပြုစုတင်ပြရမည်။
  • (ဃ) ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်များ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည်။
  • (င) ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ဝင်ငွေတိုးတက် ရရှိရေးအတွက် စိစစ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (စ) ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ဝင်ငွေများ အလေအလွင့် မရှိစေရေးအတွက် ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက် ရမည်။
  • (ဆ) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ရသင့်ရထိုက်သော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ခံစားခွင့်များ ထုတ်ပေးရေး ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဇ) မြန်မာနိုင်ငံ ငွေစာရင်းထိန်းသိမ်းရေး စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ မိမိငွေစာရင်းများကို ပြုစု ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိသော ငွေစာရင်းထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် ရမည်။
  • (ဈ) ကော်ပိုရေးရှင်းလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စေရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု ကို ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့်အညီ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ည) ပြည်တွင်းပြည်ပ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဋ) ကော်ပိုရေးရှင်း၏ အသုံးစရိတ်များကို ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဖြစ်စေရေးအတွက် စစ်ဆေးကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဌ) ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းများကို အခြေခံ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ၊ လှည့်ပတ် ရန်ပုံငွေများနှင့် အခြားရန်ပုံငွေများ ထားရှိနိုင်ရေးနှင့် ဆုကြေးချီးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက် သုံးသပ်တင်ပြ၍ စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဍ) ကော်ပိုရေးရှင်း၏ လုပ်ငန်းစာရင်းများအား သတ်မှတ်ထားသည့် စာရင်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့၏ စစ်ဆေးမှုခံယူနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဎ) ရငွေနှင့်သုံးငွေအပေါ် စိစစ်သုံးသပ်၍ လိုအပ်ပါက ဓာတ်အားခနှုန်းထား ပြင်ဆင် သတ်မှတ်နိုင်ရေးကို တွက်ချက်၍ အဆိုပြုတင်ပြရေး စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
 • ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
   ပစ္စည်းစီမံရေးဌာနသည်-
  • (က) ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ ပစ္စည်းများဝယ်ယူဖြည့်တင်းခြင်း ၊ သိုလှောင်ခြင်း ၊ ထုတ်ပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းများအား ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များ ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်အညီ စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ခ) စာချုပ်စာတမ်းများအရ လုပ်ငန်းပြီးစီး၍ ပြည်ပသို့ ပြန်လည်သယ်ဆောင်သွားမည့် စက် ၊ ယာဉ် ၊ ယန္တရား လုပ်ငန်းသုံး စက်ကိရိယာ တန်ဆာပလာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
  • (ဂ) ပြည်ပသို့ ပေးပို့၍ ပြင်ဆင်ရမည့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် စပ်လျဉ်း သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဃ) ဝယ်ယူဖြည့်တင်းခြင်းမှ စ၍ ထုတ်ပေးသည့် အချိန်အထိ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း ပစ္စည်းများ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရေးကို စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
 • စီမံရေးဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
   စီမံရေးဌာနသည်-
  • (က) ဓာတ်အားခွဲရုံများ ၊ ထရန်စဖော်မာများ ၊ ဓာတ်အားလိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက် အလက်များ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ၊ စိစစ်ခြင်း ၊ သုံးသပ်အကြံပြုတင်ပြခြင်း ၊ စီမံချက် များ အဆိုပြု တင်ပြခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ခ) နောင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်အား လေ့လာစိစစ်ခြင်း ၊ တိုးချဲ့တည် ဆောက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် စီမံချက်များ​ ရေးဆွဲခြင်း ၊ ဒီဇိုင်းပုံစံပြုစုခြင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ချက်များအား ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်၍ တင်ပြရမည်။
  • (ဂ) နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ၊ ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်၍ ချေးငွေ ၊ ထောက်ပံ့ငွေဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များကို စီမံဆောင်ရွက် ရမည်။
  • (ဃ) ဓာတ်အားခွဲရုံများ ၊ ဓာတ်အားလိုင်းများနှင့် လိုအပ်သည့် ဆက်စပ်အဆောက်အအုံ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (င) သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၏ အရည် အသွေးထိန်းသိမ်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (စ) အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ အရည်အသွေးမြင့်မားလာစေရေးအတွက် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်း ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ များ ကျင်းပခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဆ) လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်မှုများအား မှတ်တမ်းတင်၍ လေ့လာသုံးသပ် အကြံပြု တင်ပြခြင်း ၊ နောင်မဖြစ်ပေါ်စေရေးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဇ) ပြည်တွင်း / ပြည်ပမှ ပစ္စည်းများဝယ်ယူဖြည့်တင်းခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများအား ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့် အညီ စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဈ) စာချုပ်စာတမ်းများအရ လုပ်ငန်းပြီးစီး၍ ပြည်ပသို့ ပြန်လည်သယ်ဆောင်သွားမည့် စက်၊ ယာဉ်၊ ယန္တရား၊ လုပ်ငန်းသုံး စက်ကိရိယာ တန်ဆာပလာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီစဉ်ဆောင် ရွက်ပေးရမည်။
  • (ည) ပြည်ပသို့ပေးပို့၍ ပြင်ဆင်ရမည့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက် ရမည်။
  • (ဋ) ဝယ်ယူဖြည့်တင်းခြင်းမှစ၍ ထုတ်ပေးသည့်အချိန်အထိ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း ပစ္စည်း များလေလွင့် ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေးကို စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
 • ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
   ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးဌာနသည်-
  • (က) အရည်အသွေးပြည့်ဝသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏကို ညှိနှိုင်းရယူခြင်း ၊ ဓာတ်အားစနစ် အတွင်းရှိ ဓာတ်အားခွဲရုံများနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းများ ကွပ်ကဲရေးနှင့် မောင်းနှင်ရေးကို စနစ်တကျ စီမံခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ခ) တည်ဆောက်ပြီးဓာတ်အားခွဲရုံများ ၊ ဓာတ်အားလိုင်းများနှင့် ထရန်စဖော်မာများ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ၊ ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သလို တိုးမြှင့်တပ်ဆင် ခြင်းများ စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဂ) ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှု လျော့နည်းစေရေး စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဃ) ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှု လျော့နည်းစေရေးအတွက် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ စုဆောင်း၍ အဆင့်ဆင့်ဆောင် ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ရမည်။
  • (င) ထူးခြားသည့်အခြေအနေရှိသော လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအတွက် သီးခြားအစီအစဉ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး စီမံ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကို ကြီးကြပ်ရမည်။
  • (စ) အဆင့်မြင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာသုံး ဓာတ်အားကွပ်ကဲမှုစနစ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ နည်းပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများရယူ၍ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် ရမည်။
  • (ဆ) မမျှော်မှန်းနိုင်သော ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်လာပါက အမြန်ဆုံးဓာတ်အားပြန်လည် ရရှိနိုင်ရေးအတွက် စနစ်တကျကြိုတင်စီမံထားရှိရမည်။