စည်ပင်နယ်နိမိတ်အတွင်း ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ လမ်းမီးဌာနမှ လမ်းမီးများတပ်ဆင်ပြီးစီးခြင်း

စည်ပင်နယ်နိမိတ်အတွင်း ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ လမ်းမီးဌာနမှ လမ်းမီးများတပ်ဆင်ပြီးစီးခြင်း

28-Mar-2019

ရန်ကုန် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ် ( ၁ )

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ လမ်းမီးဌာနမှ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ယမုံနာလမ်း တစ်လျှောက်တွင် LED 150 W လမ်းမီးလုံး(၄၇)လုံးအား (၂၄.၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ သာကေတမြို့နယ်၊ရှုခင်းသာမြို့ပတ်လမ်းတစ်လျှောက်တွင် LED 150 W လမ်းမီးလုံး(၁၂၅)လုံးအား (၂၇.၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း တပ်ဆင်ပြီးစီးခဲ့၍ အဆိုပါလမ်းများတစ်လျှောက်တွင် လမ်းမီးများ ထွန်းလင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။Related News