အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

02-Sep-2022

                                          လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန    

                                ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

                                          (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

          ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်-

၁။     လမ်းမီးများ တပ်ဆင်ထွန်းညှိခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ် သောပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်

၂။     ခရိုင်(၄)ခရိုင် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် ထရန်စဖော်မားများ၊ ဓာတ်အားလိုင်းများ၊ဆွေးမြေ့တိုင်များ၊ကြိုးသေးများအားအစား ထိုးလဲလှယ် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်လို အပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်

၃။    ခရိုင်(၄)ခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်များတွင်System Improvement အတွက် ထရန်စဖော်မာများ၊ ဓာတ်အားလိုင်းများ တိုးချဲ့တည် ဆောက်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်

၄။    မြေအောက်ဓာတ်ကြိုးဌာနခွဲမှဆောင်ရွက်မည့် သန်လျင်တံတား အမှတ်(၃)စီမံကိန်းတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် 


        အမှတ်စဉ်(၁မှ၃)ထိ တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် (၁၉.၁၁.၂၀၁၈) မှ (၁၀.၁၂.၂၀၁၈)

        အမှတ်စဉ်(၄)တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် (၁၉.၁၁.၂၀၁၈) မှ (၄.၁၂.၂၀၁၈) ထိ

          တင်ဒါပိတ်မည့်အချိန်                    -   (၁၄ : ၀၀) နာရီ

       တင်ဒါပုံစံနှင့်အသေးစိတ် အချက်အလက်များကိုအောက်ပါလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်း

လာရောက်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်-  

        အမှတ် (၁၉၇/၁၉၉)၊အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ အလုံမြို့နယ်

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန၊ 
ရန်ကုန်မြို့  ၊ ဖုန်း၊ ၀၁-၂၂၀၈၅၉၊ ၀၁-၂၂၀၈၁၆


Related News