အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

02-Sep-2022
                                                          လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန                                                       
                                       ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း                                     
                                                   (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော 
အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်- 
၁။    (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စီမံရေးဌာန၊ ဓာတ်အား ခွဲရုံကြီးများတည်ဆောက်ရေးဌာနခွဲမှ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း များအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်။ 
၂။    33 kV (၁၄)မိုင်ဓာတ်အားခွဲရုံအား Alternate ဓာတ်အားပေး နိုင်ရန်အတွက် ပြည်လမ်းနှင့် ခရေပင် လမ်းဆုံမှ (၁၄)မိုင် ဓာတ် အားခွဲရုံအထိ 33 kV SAC 240 sqmm ဖြင့် 33 kV SAC  ဓာတ်အားလိုင်း (၄၂၀၀)ပေ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်း များ ဝယ်ယူရန်။ 
၃။   33 kV သာကေတ-တောင်ဒဂုံ ဓာတ်အားလိုင်းရှိ ACSR ကြိုး အား 33 kV SAC 240 sqmm ဖြင့် အစားထိုးတည်ဆောက် ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်။ 
၄။   66 kV သာကေတ - ပုသိမ်ညွန့် ဓာတ်အားလိုင်း (သာကေတ ကျောက်တိုင်မှပုသိမ်ညွန့်ခွဲရုံအထိ) လက်ရှိ Single Circuit လိုင်း အား Double Circuit လိုင်းဖြင့် အစားထိုးတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်။ 
၅။   တာမွေမြို့နယ်အတွင်း 66/11-6.6 kV,30 MVA ဓာတ်အား ခွဲရုံအားဓာတ်အားပေးနိုင်ရန်အတွက် ပုသိမ်ညွန့်ဓာတ်အားခွဲရုံမှ မလွှကုန်းဘူတာအထိ (၆၆)ကေဗွီ Double Circuit (၀.၅) မိုင် တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်။ 
၆။   မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်(၁၆)မိုင်ဓာတ်အားခွဲရုံသို့ ၆၆ကေဗွီ မြေအောက် ဓာတ်ကြိုးချမြှုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်။ 

              တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်      -  (၇.၁၁.၂၀၁၈) မှ (၂၈.၁၁.၂၀၁၈)ထိ
              တင်ဒါပိတ် မည့်ရက်                            - အမှတ်စဉ် ၁ မှ ၃ အထိ ( ၅.၁၂.၂၀၁၈)
                                                                            - အမှတ်စဉ် ၄မှ ၆ အထိ (၁၁.၁၂.၂၀၁၈) 
              တင်ဒါပိတ်မည့်အချိန်                          -  (၁၄ : ၀၀) နာရီ

တင်ဒါပုံစံနှင့်အသေးစိတ် အချက်အလက်များကိုအောက်ပါလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်း
လာရောက်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်-  
        အမှတ် (၁၉၇/၁၉၉)၊အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ အလုံမြို့နယ်
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန၊ 
ရန်ကုန်မြို့  ၊ ဖုန်း၊ ၀၁-၂၂၀၈၅၉၊ ၀၁-၂၂၀၈၁၆


Related News