တရားမဝင်သွယ်တန်းထားသော ဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ဝိုင်ဖိုင်ကြိုးများ ဖယ်ရှားရှင်းလင်း

တရားမဝင်သွယ်တန်းထားသော ဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ဝိုင်ဖိုင်ကြိုးများ ဖယ်ရှားရှင်းလင်း

16-Sep-2022

ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄

                    ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းပိုင် ဓာတ်အားလိုင်းတိုင်များပေါ်တွင် တရားမဝင် သွယ်တန်းထားသော ဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ဝိုင်ဖိုင်ကြိုးများအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ မိမိအစီအစဥ်ဖြင့် ဖယ်ရှားရန် ကြေငြာထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

                    သို့ရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲ တရားမဝင် ဆက်လက်သွယ်တန်းထားသော ဖိုင်ဘာ ကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ဝိုင်ဖိုင်ကြိုးများအား စစ်ဆေးဖော်ထုတ် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရိုးကြီးကျေးရွာတွင် ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းပိုင် ဓာတ်အားလိုင်းတိုင်များပေါ်တွင် တရားမဝင်သွယ်တန်းထားသော ဖိုင်ဘာ ကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ဝိုင်ဖိုင်ကြိုးများ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခြင်းကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၃) ရက်တွင် ထန်းတပင်မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံးမှဝန်ထမ်းများ၊ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော My Tel Co. Myanmar Global Net ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများမှ ဝန်ထမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ 

                                                                                          ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
Related News