ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ Linking Rope (၈၀) ခုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် သစ်ပင်သစ်ကိုင်းများ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း

ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ Linking Rope (၈၀) ခုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် သစ်ပင်သစ်ကိုင်းများ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း

02-Sep-2022

(၁.၉.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ဗဟန်းမြို့နယ်၊ အလယ်ရွှေဂုံတိုင် (ဘဏ်ကွာတာမှတ်တိုင်)တွင် (400)V ဓာတ်အားလိုင်းနှစ်ထပ်လိုင်း(၂)ခန်းနှင့် တစ်ထပ်လိုင်း(၁)ခန်း Linking Rope (၈၀)ခု တပ်ဆင်ခြင်း နှင့် (၃၀.၈.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ဗဟန်း (6.6)kV ဘဏ်ကွာတာဖီဒါအား ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမကြီး (၅)ထပ်ကြီးဘုရားရှေ့ (6.6)kV,(0.4)kV နှစ်ထပ်ဓာတ်အားလိုင်းတစ်လျှောက် မလွတ်ကင်းသော သစ်ပင်သစ်ကိုင်းများ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

                                                                                                       

       Related News