ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လမ်းမတော် မြို့နယ်အတွင်းရှိ (၄.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လမ်းမီးများစစ်ဆေးပြုပြင်သည့် သတင်း

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လမ်းမတော် မြို့နယ်အတွင်းရှိ (၄.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လမ်းမီးများစစ်ဆေးပြုပြင်သည့် သတင်း

07-Jul-2020

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လမ်းမတော် မြို့နယ်အတွင်းရှိ (၄.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လမ်းမီးများစစ်ဆေးပြုပြင်သည့် သတင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ

     ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်များအတွင်း သွားလာနေထိုင်သော ပြည်သူများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ သွားလာရာတွင် လွယ်ကူစေရန်နှင့် မသမာသူများမှ မှောင်ရိပ်ခို၍ ဒုစရိုက်ကျူးလွန်မှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် လမ်းမီးများပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုကို အများပြည်သူထံသို့ ပြန်ကြားအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် အတွင်းရှိ (၄.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လမ်းမီးများစစ်ဆေးပြုပြင်သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

ရက်စွဲ၊ ၆.၇.၂၀၂၀ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် အတွင်းရှိ (၄.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လမ်းမီးများစစ်ဆေးပြုပြင်သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

ရက်စွဲ၊ ၆.၇.၂၀၂၀

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် အတွင်းရှိ (၄.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လမ်းမီးများစစ်ဆေးပြုပြင်သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

ရက်စွဲ၊ ၆.၇.၂၀၂၀Related News