အများသိစေရန်ကြေညာချက်

26-Mar-2020

အများသိစေရန်ကြေညာချက်

     ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အများပြည်သူအတွက် ကနဦးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားချိတ်ဆက် သွယ်တန်းရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူလျှင်မြန်မှုရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတို့မှ (၂၀၀) ကေဗွီအေ နှင့်အောက် ထရန်စဖော်မာများကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်ပြီး ပူးပေါင်းစစ်ဆေးမှု လုပ်ငန်းစဉ် ( Joint Inspection ) ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

     သို့ဖြစ်ပါ၍ (၂၀၀)ကေဗွီအေနှင့်အောက် ထရန်စဖော်မာများ ချိတ်ဆက်ရာတွင် တည်ဆောက် တပ်ဆင်ပြီး ထရန်စဖော်မာ၊ ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ပါဝါမီတာသွယ်တန်းမှုများကို စစ်ဆေးရန်အသင့်ဖြစ်ကြောင်း စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ YESC မှအကြောင်းကြားသည့်နေ့မှ (၃)ရက် အတွင်း အဆိုပါပူးပေါင်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှ စတင်ပြီးမပျက်မကွက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအများသိစေရန်ထပ်မံအသိပေးအပ်ပါသည်။ ပူးပေါင်းစစ်ဆေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကိုYESCနှင့်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတို့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အများပြည်သူတို့၏အချိန်နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များသက်သာလျော့ကျသွားစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။