သန်လျင်မြို့နယ် မြို့တစ်ဝက်နီးပါး ဓာတ်အားပြတ်တောက်လျက်ရှိပြီး ပြုပြင်ချိန် (၁:၀၀)နာရီ ဝန်းကျင် ကြာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း

08-Apr-2019

230kV သန်လျင်ပင်မခွဲရုံ 33kV မြို့မ ဖီဒါ CT Bushin Red Hot ဖြစ်သွား၍ (၈.၄.၂၀၁၉)ရက်နေ့ (၉:၄၀)အချိန်တွင် ဓာတ်အားပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုကြောင့် သန်လျင်မြို့နယ် မြို့တစ်ဝက်နီးပါး ဓာတ်အားပြတ်တောက်လျက်ရှိပြီး ပြုပြင်ချိန် (၁:၀၀)နာရီ ဝန်းကျင် ကြာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သံလျင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ မီးသုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများအား အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။