ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိဓာတ်အားခွဲရုံများနှင့် မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံးများအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

19-Sep-2022

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိဓာတ်အားခွဲရုံများ နှင့်မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး များအားကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

Read More

မိဘပြည်သူများထံသို့အသိပေးပန်ကြားခြင်း

17-Sep-2022

မိဘပြည်သူများထံသို့အသိပေးပန်ကြားခြင်း

Read More

တရားမဝင်သွယ်တန်းထားသော ဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ဝိုင်ဖိုင်ကြိုးများ ဖယ်ရှားရှင်းလင်း

16-Sep-2022

တရားမဝင်သွယ်တန်းထားသော ဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ဝိုင်ဖိုင်ကြိုးများ ဖယ်ရှားရှင်းလင်း (ထန်းတပင်မြို့နယ်)

Read More

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်မှ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် 66kV တောင်ကမ္ဘာအေးခွဲရုံတွင် GIS အသစ်တိုးချဲ့တည်ဆောက်သည့် လုပ်ငန်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

16-Sep-2022

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်မှ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် 66kV တောင်ကမ္ဘာအေးခွဲရုံတွင် GIS အသစ်တိုးချဲ့တည်ဆောက်သည့် လုပ်ငန်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

Read More