ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လှိုင်သာယာ(အရှေ့)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ပီမိုးနင်းလမ်းမ တစ်လျှောက်ရှိ ဓာတ်တိုင်များပေါ်တွင် တရားမဝင်သွယ်တန်းထားသော ဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ဝိုင်ဖိုင်ကြိုးများ ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းခြင်း

25-Jan-2022

ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လှိုင်သာယာ(အရှေ့)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ပီမိုးနင်းလမ်းမ တစ်လျှောက်ရှိ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းပိုင် ဓာတ်တိုင်များပေါ်တွင် တရားမဝင်သွယ်တန်းထားသော ဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ဝိုင်ဖိုင်ကြိုးများ ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းခြင်း ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၅

Read More

AMI မီတာများတပ်ဆင်နိုင်ရေး ရှုပ်ထွေးဆားဗစ်ကြိုးများရှင်းလင်းခြင်း

24-Jan-2022

"AMI မီတာများတပ်ဆင်နိုင်ရေး ရှုပ်ထွေးဆားဗစ်ကြိုးများရှင်းလင်းခြင်း" ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၄

Read More

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းပိုင် ဓာတ်အားလိုင်းတိုင်များပေါ်တွင် တရား မဝင် သွယ်တန်းထားသည့် ဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများ၊ ဆက်သွယ်ရေးကြိုးများ ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းခြင်း

24-Jan-2022

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓလလမ်း၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့် လမ်းမတော်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းပိုင် ဓာတ်အားလိုင်းတိုင်များပေါ်တွင် တရား မဝင် သွယ်တန်းထားသည့် ဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများ၊ ဆက်သွယ်ရေးကြိုးများ ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းခြင်း ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁

Read More

"ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် လှိုင်သာယာ(အနောက်)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက် ၊ ဘားအံလမ်းတစ်လျှောက်ရှိ တရားမဝင်သွယ်တန်းထားသော ဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ဝိုင်ဖိုင်ကြိုးများဖယ်ရှားရှင်းလင်း"

19-Jan-2022

"ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် လှိုင်သာယာ(အနောက်)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက် ၊ ဘားအံလမ်းတစ်လျှောက်ရှိ တရားမဝင်သွယ်တန်းထားသော ဖိုင်ဘာကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ဝိုင်ဖိုင်ကြိုးများဖယ်ရှားရှင်းလင်း" ရန်ကုန်၊ဇန်နဝါရီ ၁၉

Read More

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ခေတ္တဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ်အတွင်းရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံများအား ရှောင်တခင်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း

17-Jan-2022

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ခေတ္တဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ်အတွင်းရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံများအား ရှောင်တခင်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ (၁၇)

Read More

ဓာတ်အားခကြွေးကျန်များလျော့နည်းကျဆင်းရေး၊ ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုလျော့နည်း ကျဆင်းရေး၊ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုမရှိစေရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

17-Jan-2022

ဓာတ်အားခကြွေးကျန်များလျော့နည်းကျဆင်းရေး၊ ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုလျော့နည်း ကျဆင်းရေး၊ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုမရှိစေရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၅

Read More