အများသိစေရန်ကြေညာချက်

အများသိစေရန်ကြေညာချက်

08-Apr-2020

အများသိစေရန်ကြေညာချက်

     ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အများပြည်သူအတွက် ကနဦးလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချိတ်ဆက်သွယ်တန်းရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူလျှင်မြန်မှုရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတို့မှ (၂၀၀) ကေဗွီအေ နှင့်အောက် ထရန်စဖော်မာများကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်ပြီး ပူးပေါင်းစစ်ဆေးမှု လုပ်ငန်းစဉ် ( Joint Inspection ) ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။

     သို့ဖြစ်ပါ၍ (၂၀၀)ကေဗွီအေနှင့်အောက် ထရန်စဖော်မာများ ချိတ်ဆက်ရာတွင် တည်ဆောက်တပ်ဆင်ပြီး ထရန်စဖော်မာ၊ ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ပါဝါမီတာသွယ်တန်းမှုများကို စစ်ဆေးရန်အသင့်ဖြစ်ကြောင်း စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ YESC မှ အကြောင်းကြားသည့်နေ့မှ (၃)ရက် အတွင်း အဆိုပါပူးပေါင်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှ စတင်ပြီးမပျက်မကွက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အများသိစေရန် ထပ်မံအသိပေးအပ်ပါသည်။ ပူးပေါင်းစစ်ဆေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို YESCနှင့် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတို့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အများပြည်သူတို့၏ အချိန်နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ သက်သာလျော့ကျသွားစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။