အများပြည်သူထံသို့ အသိပေးပန်ကြားခြင်း

27-Mar-2019

  အများသိစေရန်ကြေညာချက်

        ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အများပြည်သူအတွက် ကနဦးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားချိတ်ဆက် သွယ်တန်းရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူလျင်မြန်စေရန်ရည်ရွယ်၍ လက်ရှိကျင့်သုံးနေသည့် ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတို့ မှ တည်ဆောက်တပ်ဆင်ပြီး ထရန်စဖော်မာများကို အဖွဲ့အလိုက် သီးခြားစစ်ဆေးနေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အား ပူးပေါင်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ် (Joint Inspection) အဖြစ် ဌာန(၂)ခုပူးပေါင်းစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်နှင့်ကြာမြင့်ချိန်များကို လျော့ချနိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ ဆောင်ရွက် ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါပူးပေါင်းစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် တည်ဆောက်တပ်ဆင်ပြီး ထရန်စဖော်မာ၊ ဓာတ်အားလိုင်း/ခွဲရုံ နှင့် ပါဝါမီတာသွယ်တန်းမှုများကို စစ်ဆေးရန်အသင့်ဖြစ်နေချိန်တွင် (၃)ရက်အတွင်း စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အများသိစေရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း


Announcement

            This is to notify that theDirectorate of Industrial Supervision and Inspection, Yangon Region and Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) have been conducting joint inspections at the end of the electricity connection process since February 2019. The joint inspection reduces the number of procedures and the time taken to connect to the electricity supply. Previously, two separate inspections were required. Transformers, Power Stations and Power Connections will be checked once they are ready for inspection and the inspection will take three days from application to completion.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Yangon Electricity Supply Corporation